Konkurs Chórów „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”

Data publikacji: 18 października 2019

KONKURS POLSKICH PIEŚNI I PIOSENEK O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ
„Gdzie są kwiaty z tamtych lat”

REGULAMIN

CELE KONKURSU
1. Rozbudzenie uczuć patriotycznych poprzez uczestnictwo w wiążącej się z dużymi emocjami rywalizacji zespołów, śpiewających piosenki o tematyce patriotycznej;
2. Zainspirowanie chórów o poszerzenie repertuaru o piosenki o tej tematyce;
3. Stworzenie uczestnikom możliwości zaprezentowania swoich dokonań na szerszym forum i wymiany doświadczeń z innymi zespołami.

TEMATYKA KONKURSU
Tematem konkursu są polskie pieśni i piosenki o tematyce patriotycznej, śpiewane w języku polskim.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie chóry amatorskie oraz chóry szkolne z terenu m. st. Warszawy i woj. mazowieckiego.
Uczestnicy występować będą w czterech kategoriach:
1. szkoły podstawowe kl. I-III
2. szkoły podstawowe kl. IV-VIII (lub klasy mieszane wiekowo)
3. szkoły ponadpodstawowe
4. open (dorośli)

Konkurs jest jednoetapowy. Każdy zespół wykona 2 lub 3 pieśni. Jury dokona oceny wykonania biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1. dobór repertuaru
2. opracowanie repertuaru
3. muzyczna poprawność wykonania
4. ogólny wyraz artystyczny

W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody – I, II, III. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Laureaci zostaną zaprezentowani na koncercie galowym.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
Przesłuchania konkursowe odbędą się w Służewskim Domu Kultury ul. J.S. Bacha 15 w dniu:
19 LISTOPADA 2019r. (wtorek) w godz. 10.00 – 15.00 (godziny występu są jednakowe dla wszystkich zespołów z danej kategorii wiekowej)

Rozdanie nagród i koncert laureatów odbędzie się w Służewskim Domu Kultury ul. J.S. Bacha 15 w dniu:
02 GRUDNIA 2019r. (poniedziałek) w godz. 10.00 – 12.00

ORGANIZATORZY KONKURSU
Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Puławskiej 97 02-595 Warszawa
tel./fax: 22 845-51-21, 22 845-17-04
Muzeum Niepodległości Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa
Dział Edukacji i Promocji tel./fax: 22 827-96-43
Muzeum Wojska Polskiego Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa
tel.: 22 629-62-71

ZAPISY NA KONKURS
Warunkiem zgłoszenia jest CZYTELNE wypełnienie Karty Uczestnictwa (załącznik nr 1) i dostarczenie jej wraz z wymaganymi zgodami (załącznik nr 2) , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 LISTOPADA 2019r., do siedziby Młodzieżowego Domu Kultury „MOKOTÓW” przy ul. Puławskiej 97 02-595 Warszawa, wysłanie drogą mailową na adres: mdkmok@edu.um.warszawa.pl lub faxem na nr 22 845 51 21.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia uzgodnień regulaminowych i innego podziału nagród.

DYREKTOR MDK
mgr Marek Masłowski

 

 

PLIKI DO POBRANIA

Karta Uczestnictwa(załącznik nr 1)
Zgody konkursowe(załącznik nr 2)

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel/fax: (22) 845 51 21 tel: (22) 845 17 04
mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek: 9.00-17.00
Piątek - dzień bez interesantów

Oddział MDK

ul. Odyńca 57
02-644 Warszawa
tel: (22) 844 23 55


Numer Konta Rady Rodziców
05 1020 1068 0000 1702 0069 5809