Konkurs Fotograficzny – Festiwal MAM to!

Data publikacji: 18 stycznia 2018

Festiwal MAM to!

Konkurs FOTOGRAFICZNY „Pamiątki NIEPODLEGŁEJ na Mokotowie”

2 marca 2018

Festiwal MAM to! – w ramach którego odbywa się konkurs FOTOGRAFICZNY – jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury. Dzięki Festiwalowi MAM to!:

① młodzi artyści przygotowywani przez nauczycieli, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych jurorów,

② opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach czy przedszkolach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań,

③ rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu,

④ instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się, by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,

⑤ wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego pokolenia.

Organizator konkursu:
Młodzieżowy Dom Kultury „MOKOTÓW” w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa, tel./fax 22 845 51 21;
e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

Odbiorcy: Konkurs Fotograficzny odbędzie się jednoetapowo w trzech grupach wiekowych – szkoły podstawowej, szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi, szkoły ponadpodstawowej.
Zgłoszenia:
Termin zgłoszenia i dostarczenia prac: 2 marca – wypełnij kartę

Zasady: Każdy autor może nadesłać do 5 prac w formacie nie mniejszym niż 20×30 cm (dopuszcza się różnice w cm w przypadku odbitek cyfrowych), w przypadku cyklu fotografii do 10 zdjęć.
Prace powinny być przygotowane do prezentacji, tj.:
-na odwrocie każdego fotogramu należy podać czytelnie: tytuł pracy/cyklu prac, imię i nazwisko i wiek autora; klasę i numer szkoły; imię i nazwisko opiekuna, a na kopertach umieścić napis określający kategorię konkursu,
-prosimy o dołączenie informacji, gdzie i kiedy zostało wykonane zdjęcie lub kogo przedstawia,
-prace mogą być wykonane w technice fotografii tradycyjnej lub cyfrowej,
-nie będą oceniane prace będące wynikiem montażu cyfrowego (fotomontażu tradycyjnego) w technice komputerowej lub innej,
-prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów,
-organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac podczas pokonkursowej wystawy, a także w publikacjach podsumowujących konkurs oraz okolicznościowych pocztówkach i kalendarzach.

JURY: oceniać będzie zgodność pracy z tematem, walory artystyczne: piękno i nastrój chwili, motyw, ujęcie, wrażenie, emocje, umiejętność obserwacji, jakość techniczną pracy, samodzielność wykonania.
Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne!

Rozdanie nagród odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury „Mokotów”
ul. Puławska 97, w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 10.00.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi konkursami realizowanymi w ramach Festiwalu MAM to!

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel/fax: (22) 845 51 21 tel: (22) 845 17 04
mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek: 9.00-17.00
Piątek - dzień bez interesantów

Oddział MDK

ul. Odyńca 57
02-644 Warszawa
tel: (22) 844 23 55


Numer Konta Rady Rodziców
05 1020 1068 0000 1702 0069 5809