Konkurs Literacki list o Mokotowie – Festiwal MAM to!

Data publikacji: 18 stycznia 2018

Festiwal MAM to!

Konkurs Literacki na List o Mokotowie „DZIECI LISTY PISZĄ DO RÓWIEŚNIKÓW Z INNYCH DZIELNIC”
2 marca 2018

Festiwal MAM to! – w ramach którego odbywa się konkurs Literacki na List o Mokotowie „DZIECI LISTY PISZĄ DO RÓWIEŚNIKOW Z INNYCH DZIELNIC” – jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury. Dzięki Festiwalowi MAM to!:

① młodzi artyści przygotowywani przez nauczycieli, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych jurorów,

② opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach czy przedszkolach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań,

③ rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu,

④ instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się, by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,

⑤ wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego pokolenia.

Organizator konkursu:
Młodzieżowy Dom Kultury „MOKOTÓW” w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa, tel./fax 22 845 51 21; e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

Odbiorcy: Do Konkursu mogą przystąpić przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół ponadpodstawowych.
Najmłodsi, którzy jeszcze nie posiadają umiejętności pisania, mogą przysłać list w formie rysunkowej. List może być napisany odręcznie lub elektronicznie.
Zgłoszenia:
Termin zgłoszenia i dostarczenia prac: 2 marca – wypełnij kartę

Cele konkursu:
-Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza Konkurs na napisanie listu, który w interesujący, twórczy i oryginalny sposób (lub także zabawny) opowiada o Mokotowie w czasach, kiedy Rzeczpospolita odzyskiwała niepodległość. List może mieć dowolną formę i ma być skierowany do rówieśników. Może, ale nie musi mieć konkretnego adresata – osobę, szkołę lub instytucję. List ma stać się zachętą do odwiedzin Dzielnicy Mokotów.
-Celem Konkursu w 2018 roku jest popularyzowanie wiedzy o 100 – leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości, lepszego poznania swojej dzielnicy i przywrócenie sztuki pisania listów jako formy komunikowania się między sobą.

Przebieg:
-Dla autorów najciekawszych listów przewidziane są nagrody.
-Organizatorzy nie zwracają uczestnikom nadesłanych materiałów.
-Decyzje jury są nieodwołalne i nie podlegają konieczności uzasadnienia.
-W uzasadnionych przypadkach Jury posiada prawo do innego podziału nagród.
-O wszelkich sprawach, które nie są ujęte w niniejszym regulaminie decydują organizatorzy, do nich też należy ostateczna jego interpretacja.
– Zgłoszenie się do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania, reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Prace przechodzą na własność organizatorów.

Rozdanie nagród odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury „Mokotów”
ul. Puławska 97, w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 10.00.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi konkursami realizowanymi w ramach Festiwalu MAM to!

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel/fax: (22) 845 51 21 tel: (22) 845 17 04
mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek: 9.00-17.00
Piątek - dzień bez interesantów

Oddział MDK

ul. Odyńca 57
02-644 Warszawa
tel: (22) 844 23 55


Numer Konta Rady Rodziców
05 1020 1068 0000 1702 0069 5809