Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli – Festiwal MAM to!

Data publikacji: 18 stycznia 2018

Festiwal MAM to!

Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli „CO TO JEST POLSKA?”
2 marca 2018

Festiwal MAM to! – w ramach którego odbywa się konkurs PLASTYCZNY dla Przedszkoli „CO TO JEST POLSKA?” – jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury. Dzięki Festiwalowi MAM to!:

① młodzi artyści przygotowywani przez nauczycieli, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych jurorów,

② opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach czy przedszkolach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań,

③ rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu,

④ instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się, by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,

⑤ wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego pokolenia.

Organizator konkursu:
Młodzieżowy Dom Kultury „MOKOTÓW” w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa, tel./fax 22 845 51 21; e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

Odbiorcy: dzieci w wieku przedszkolnym: 2 grupy wiekowe: 3-4 latki oraz 5/6 latki
Zgłoszenia:
Termin zgłoszenia i dostarczenia prac: 2 marca – wypełnij kartę

Zasady:
-ilość prac – do 3-ech w każdej grupie wiekowej z każdego Przedszkola
-format do A-3,
-techniki dowolne.
-autorów prosimy o czytelne opisanie pracy na odwrocie według wzoru: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwa placówki, w której wykonano pracę (adres, telefon, e-mail), imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.

Przebieg:
Jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: samodzielność wykonania pracy, indywidualny charakter pracy, poziom artystyczny, zgodność z tematem, estetykę wykonania. Prace, które nie spełnią wymagań nie będą brane pod uwagę w ocenie jury.
Jury oceni prace, przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę w następujących grupach wiekowych :
• 3-4 latki
• 5/6 latki
Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne

Rozdanie nagród odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury „Mokotów”
ul. Puławska 97, w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 11.00.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi konkursami realizowanymi w ramach Festiwalu MAM to!

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel/fax: (22) 845 51 21 tel: (22) 845 17 04
mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek: 9.00-17.00
Piątek - dzień bez interesantów

Oddział MDK

ul. Odyńca 57
02-644 Warszawa
tel: (22) 844 23 55


Numer Konta Rady Rodziców
05 1020 1068 0000 1702 0069 5809