XVIII Przegląd Muzyczny Przedszkolaków Mokotów 2018 – Festiwal MAM to!

Data publikacji: 18 stycznia 2018

Festiwal MAM to!

Konkurs Muzyczny PRZEGLĄD PRZEDSZKOLAKÓW MOKOTÓW 2018
12 marca 2018 godz. 9.00 – 15.00

Festiwal MAM to! – w ramach którego odbywa się konkurs Muzyczny XVIII PRZEGLĄD PRZEDSZKOLAKÓW MOKOTÓW 2018 – jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury. Dzięki Festiwalowi MAM to!:

① młodzi artyści przygotowywani przez nauczycieli, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych jurorów,

② opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach czy przedszkolach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań,

③ rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu,

④ instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się, by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,

⑤ wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego pokolenia.

Organizator konkursu:
Przedszkole Nr 139
Przedszkole Nr 344

Współorganizatorzy
Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”
Służewski Dom Kultury

Odbiorcy: Dzieci 5/6 letnie z przedszkoli dzielnicy Mokotów.
Kategorie: -Piosenka grupowa -Taniec ludowy -Taniec nowoczesny -Inscenizacja muzyczna (program należy przedstawić w formie muzycznej – taniec, piosenka, ruch, bez interpretacji słownej).
Zgłoszenia:
Termin zgłoszenia: 1 marca – wypełnij kartę

Zasady:
-Przedszkole może wystąpić tylko w jednej z wymienionych wyżej kategorii.
-Grupa dzieci przedstawiająca program może maksymalnie liczyć do 25 osób.

Cele konkursu:
-Zaprezentowanie dorobku artystycznego przedszkoli.
-Inspirowanie nowych form artystycznych

Tematyka konkursu:
Tematem XVIII Przeglądu Muzycznego w roku 2018 jest: 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Przebieg:
-Przegląd przeprowadzony będzie w formie przesłuchań, które odbywać się będą
w ciągu jednego dnia tj.: 12 marca 2018r. (poniedziałek) w godzinach
9.00 – 15.00 w Służewskim Domu Kultury ul. J. S. Bacha 15 w Warszawie
-Czas występu każdej placówki nie może przekroczyć 5 minut (maksymalnie). Przekroczenie czasu powoduje obniżenie oceny końcowej programu.
-Organizatorzy zapewniają nagłośnienie (sprzęt audio – odtwarzający
jedynie płyty CD) lub możliwość skorzystania z instrumentu: Keyboard – podczas przesłuchań i koncertu laureatów; pianino – podczas przesłuchań i koncertu laureatów
-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania terminów i godzin występów uczestników.
-Każda placówka biorąca udział w przeglądzie otrzyma dyplom uczestnictwa,
a dla każdego dziecka przewidziany jest drobny upominek.
-Placówki, które uzyskają najwyższe oceny swoich programów w poszczególnych kategoriach zostaną zaproszone do występu na koncercie laureatów.

Wręczenie nagród Koncert Laureatów odbędzie się 15 marca 2018r. (czwartek)
w Służewskim Domu Kultury ul. J. S. Bacha 15 w Warszawie
w godzinach 10.00 – 12.00.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi konkursami realizowanymi w ramach Festiwalu MAM to!

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel/fax: (22) 845 51 21 tel: (22) 845 17 04
mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek: 9.00-17.00
Piątek - dzień bez interesantów

Oddział MDK

ul. Odyńca 57
02-644 Warszawa
tel: (22) 844 23 55


Numer Konta Rady Rodziców
05 1020 1068 0000 1702 0069 5809