Festiwal MAM to! – Konkurs Fotograficzny


Konkurs FOTOGRAFICZNY 2 Tematy do wyboru:

„MOJA SZKOŁA…CZY TO TYLKO BUDYNEK…”;

„NEONY MOKOTOWA   

Festiwal MAM to! – w ramach którego odbywa się konkurs FOTOGRAFICZNY – jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.
Dzięki Festiwalowi MAM to!:

1. Młodzi artyści, wspierani przez nauczycieli, opiekunów czy rodziców, mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalne jury,

2. Opiekunowie artystyczni i szkoły mogą inspirować się do nowych, kreatywnych działań oraz podejrzeć, jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach,

3. Rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów konkursów czy gali finałowej Festiwalu,

4. Instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,

5. Wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej i  muzycznej wśród młodego pokolenia,

6. Mokotowskie instytucje kultury promując mokotowskie szkoły i przedszkola działają na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w dzielnicy.

Organizator konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury „MOKOTÓW” w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa, tel. 22 845 51 21;
e-mail: mdkmok@eduwarszawa.pl

Odbiorcy: Konkurs Fotograficzny 2 Tematy do wyboru:
„MOJA SZKOŁA…CZY TO TYLKO BUDYNEK…”;
„NEONY MOKOTOWA odbędzie się dwóch grupach wiekowych – szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe.

Zgłoszenia: Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą (załącznik nr 1 do regulaminu) należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie
do 14 kwietnia 2023 r. do Organizatora: MDK „Mokotów”,
ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa, tel. 22 845-51-21,
e-mail: mdkmok@eduwarszawa.pl

Zasady: Każdy autor może nadesłać do 5 prac w formacie nie mniejszym niż 20×30 cm (dopuszcza się różnice w cm w przypadku odbitek cyfrowych), w przypadku cyklu fotografii do 10 zdjęć.

Prace powinny być przygotowane do prezentacji, tj.:
– na odwrocie każdego fotogramu należy podać czytelnie: tytuł pracy/cyklu prac, imię i nazwisko i wiek autora; klasę i numer szkoły; imię i nazwisko opiekuna, a na kopertach umieścić napis określający kategorię konkursu,
– prosimy o dołączenie informacji, gdzie i kiedy zostało wykonane zdjęcie lub kogo przedstawia,
– prace mogą być wykonane w technice fotografii tradycyjnej lub cyfrowej,
– nie będą oceniane prace będące wynikiem montażu cyfrowego (fotomontażu tradycyjnego) w technice komputerowej lub innej,
– prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów,
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac podczas pokonkursowej wystawy, a także w publikacjach podsumowujących konkurs oraz okolicznościowych pocztówkach i kalendarzach.

Przebieg: JURY oceniać będzie zgodność pracy z tematem, walory artystyczne: piękno i nastrój chwili, motyw, ujęcie, wrażenie, emocje, umiejętność obserwacji, jakość techniczną pracy, samodzielność wykonania.
Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne!

Słownik/Informacja:

  • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoja siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów
  • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.

*Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów konkursu).

Regulamin wraz z załącznikami Kliknij tutaj

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel/fax: (22) 845 51 21 tel: (22) 845 17 04
mail: mdkmok@eduwarszawa.pl

Adres skrzynki EPUAP /MDKMOK/SkrytkaESP

Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek: 9.00-17.00
Piątek - dzień bez interesantów

Oddział MDK

ul. Odyńca 57
02-644 Warszawa
tel: (22) 844 23 55


Numer Konta Rady Rodziców
05 1020 1068 0000 1702 0069 5809

Linki

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Edukacja Kulturalna na Mokotowie
  • Niebieska Linia