Festiwal MAM to! – Konkurs Muzyczny Chórów

Akapit

 

 

Konkurs CHÓRÓW

Festiwal MAM to! – w ramach, którego odbywa się konkurs Muzyczny CHÓRÓW jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.
Dzięki Festiwalowi MAM to!:

1. Młodzi artyści, wspierani przez nauczycieli, opiekunów czy rodziców, mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalne jury,

2. Opiekunowie artystyczni i szkoły mogą inspirować się do nowych, kreatywnych działań oraz podejrzeć, jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach,

3. Rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów konkursów czy gali finałowej Festiwalu,

4. Instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,

5. Wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej i  muzycznej wśród młodego pokolenia,

6. Mokotowskie instytucje kultury promując mokotowskie szkoły i przedszkola działają na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w dzielnicy.

 

Organizator konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury „MOKOTÓW” w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa, tel./fax 22 845 51 21; e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

Odbiorcy: Konkurs Chórów odbędzie się  jednoetapowo w grupach wiekowych:
– szkoły podstawowe,
szkoły ponadpodstawowe.

Zgłoszenia: Wypełnioną kartę (załącznik nr 1) należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 27 lutego 2020 r. do Organizatora: MDK „Mokotów”, ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa, tel./Fax 22 845 51 21, lub e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

Zasady: Przesłuchania konkursowe odbędą się w Służewskim Domu Kultury ul. J.S. Bacha 15, w poniedziałek 9 marca 2020r. od godz. 9.00 szkoły podstawowe i od godz. 12.00 szkoły ponadpodstawowe

Przebieg: Prezentacje CHÓRÓW:

Tematem konkursu są utwory dowolne śpiewane w języku polskim.
Czas trwania utworu nie powinien przekroczyć 5 minut.
Konkurs jest jednoetapowy. Każdy zespół wykona 3 pieśni; jury dokona oceny wykonania biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  1. dobór repertuaru
  2. opracowanie repertuaru (aranżację)
  3. muzyczną poprawność wykonania
  4. ogólny wyraz artystyczny

Utwory mogą być wykonywane „a cappella” lub z akompaniamentem.

Organizatorzy zapewniają aparaturę umożliwiającą odtworzenie akompaniamentu z płyty CD /keyboard/pianino. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora.

KAŻDY Z WYKONAWCÓW OTRZYMA TELEFONICZNĄ LUB MAILOWĄ INFORMACJĘ O GODZINIE SWOJEGO WYSTĘPU!!!

Laureaci pierwszych miejsc mają możliwość wystąpienia w Koncercie Galowym, który odbędzie się      6 kwietnia 2020 roku o godz. 10:00 dla przedszkoli, o godz. 12:00 dla szkół w Służewskim Domu Kultury.

Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:

  1. a) Organizacji działań konkursowych;
  2. b) Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz
    w publikacjach pokonkursowych”

Słownik/Informacja:

  • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoja siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów
  • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.

*Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów konkursu).

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel/fax: (22) 845 51 21 tel: (22) 845 17 04
mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek: 9.00-17.00
Piątek - dzień bez interesantów

Oddział MDK

ul. Odyńca 57
02-644 Warszawa
tel: (22) 844 23 55


Numer Konta Rady Rodziców
05 1020 1068 0000 1702 0069 5809