Festiwal MAM to! – Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli

Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli

Festiwal MAM to! – w ramach którego odbywa się konkurs Recytatorski dla Przedszkoli jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.
Dzięki Festiwalowi MAM to!:

1. Młodzi artyści, wspierani przez nauczycieli, opiekunów czy rodziców, mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalne jury,

2. Opiekunowie artystyczni i szkoły mogą inspirować się do nowych, kreatywnych działań oraz podejrzeć, jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach,

3. Rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów konkursów czy gali finałowej Festiwalu,

4. Instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,

5. Wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej i  muzycznej wśród młodego pokolenia,

6. Mokotowskie instytucje kultury promując mokotowskie szkoły i przedszkola działają na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w dzielnicy.

Organizator konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury „MOKOTÓW” w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa,
tel. 22 845 51 21; e-mail: mdkmok@eduwarszawa.pl

Odbiorcy: W konkursie uczestniczą dzieci z mokotowskich przedszkoli z podziałem na dwie kategorie wiekowe: 3-4 latki oraz 5-6 latki.

Warunki zgłoszenia: Przedszkole może zgłosić po jednym uczestniku z każdej grupy przedszkolnej. Ilość zgłoszonych uczestników nie może przekraczać ilości grup w przedszkolu. Uczestników konkursu należy wyłonić podczas eliminacji wewnętrznych, dokonanych w macierzystej placówce.

Przebieg: Konkurs ma formę prezentacji jednego, dowolnie wybranego przez uczestnika wiersza/utworu. Uczestnik występuje INDYWIDUALNIE.

PREZENTACJA UTWORU JEST NAGRYWANA NA NOŚNIKACH CYFROWYCH W TECHNICE VIDEO W WARUNKACH DOMOWYCH LUB W PRZEDSZKOLU.

Oceny prezentacji dokona niezależne, powołane przez organizatora jury uwzględniając: stopień opanowania pamięciowego tekstu, interpretację, poprawne i płynne deklamowanie /modulacja głosu, dykcja/, wyraz artystyczny – uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, ogólne wrażenie artystyczne. Stroje i rekwizyty nie podlegają ocenie jury. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez podsumowanie wyników jury i spisanie protokołu.

Zgłoszenia: Prezentację cyfrową należy przesłać do organizatora konkursu wraz z wypełnioną kartę (załącznik nr 3 do regulaminu) należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 14 kwietnia 2023 r. do Organizatora: MDK „Mokotów”, ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa lub elektronicznie na adres mailowy: mdkmok@eduwarszawa.pl

Słownik/Informacja:

  • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoja siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów
  • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.

*Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów konkursu).

Regulamin wraz z załącznikami Kliknij tutaj

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel/fax: (22) 845 51 21 tel: (22) 845 17 04
mail: mdkmok@eduwarszawa.pl

Adres skrzynki EPUAP /MDKMOK/SkrytkaESP

Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek: 9.00-17.00
Piątek - dzień bez interesantów

Oddział MDK

ul. Odyńca 57
02-644 Warszawa
tel: (22) 844 23 55


Numer Konta Rady Rodziców
05 1020 1068 0000 1702 0069 5809

Linki

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Edukacja Kulturalna na Mokotowie
  • Niebieska Linia