Festiwal MAM to! – Konkurs Literacki list o Mokotowie


 

Konkurs Literacki na List o Mokotowie  „DZIECI LISTY PISZĄ DO RÓWIEŚNIKÓW Z INNYCH DZIELNIC”

Festiwal MAM to! – w ramach którego odbywa się konkurs Literacki na List o Mokotowie „DZIECI LISTY PISZĄ DO RÓWIEŚNIKÓW Z INNYCH DZIELNIC”– jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.
Dzięki Festiwalowi MAM to!:

1. Młodzi artyści, wspierani przez nauczycieli, opiekunów czy rodziców, mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalne jury,

2. Opiekunowie artystyczni i szkoły mogą inspirować się do nowych, kreatywnych działań oraz podejrzeć, jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach,

3. Rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów konkursów czy gali finałowej Festiwalu,

4. Instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,

5. Wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej i  muzycznej wśród młodego pokolenia,

6. Mokotowskie instytucje kultury promując mokotowskie szkoły i przedszkola działają na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w dzielnicy.

Organizator konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury „MOKOTÓW” w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa, tel./fax 22 845 51 21; e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

Odbiorcy: Do Konkursu mogą przystąpić przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
Najmłodsi, którzy jeszcze nie posiadają umiejętności pisania, mogą przysłać list w formie rysunkowej. List może być napisany odręcznie lub elektronicznie.

Zgłoszenia: Uczestnicy chętni do udziału w Konkursie zobowiązani są do dostarczenia „pracy literackiej – listu” wraz z wypełnioną drukowanymi literami kartą zgłoszenia (załącznik nr 5) na adres Młodzieżowego Domu Kultury „Mokotów” ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa lub elektronicznie na adres mailowy: mdkmok@edu.um.warszawa.pl, w terminie do 13 marca 2020r.

Cele konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza Konkurs na napisanie listu, który w interesujący, twórczy i oryginalny sposób (lub także zabawny) opowiada o Mokotowie. List może mieć dowolną formę i ma być skierowany do rówieśników. Może, ale nie musi mieć konkretnego adresata – osobę, szkołę lub instytucję. List ma stać się zachętą do odwiedzin Dzielnicy Mokotów.

Przebieg:
-Dla autorów najciekawszych listów przewidziane są nagrody.
-Organizatorzy nie zwracają uczestnikom nadesłanych materiałów.
-Decyzje jury są nieodwołalne i nie podlegają konieczności uzasadnienia.
-W uzasadnionych przypadkach Jury posiada prawo do innego podziału nagród.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania, reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Prace przechodzą na własność organizatorów.

Laureaci pierwszych miejsc mają możliwość wystąpienia w Koncercie Galowym, który odbędzie się      6 kwietnia 2020 roku o godz. 10:00 dla przedszkoli, o godz. 12:00 dla szkół w Służewskim Domu Kultury.

Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:

  1. a) Organizacji działań konkursowych;
  2. b) Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz
    w publikacjach pokonkursowych”

Słownik/Informacja:

  • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoja siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów
  • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.

*Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów konkursu).

Oficjalny Profil FB Festiwalu: https://www.facebook.com/mamtofestiwal/?epa=SEARCH_BOX
Spis wszystkich konkursów w ramach Festiwalu: http://mokotow.waw.pl/aktualnosc-2863-16_edycja_mam_to.html

 

Regulamin-  Konkurs Literacki na List o Mokotowie

Karta zgłoszenia – Załącznik nr 5

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel/fax: (22) 845 51 21 tel: (22) 845 17 04
mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek: 9.00-17.00
Piątek - dzień bez interesantów

Oddział MDK

ul. Odyńca 57
02-644 Warszawa
tel: (22) 844 23 55


Numer Konta Rady Rodziców
05 1020 1068 0000 1702 0069 5809