Dostępność

Oświadczenie w sprawie dostępności z dnia 30 kwietnia 2021 r.

 1. Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej mdk-mokotow.waw.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Data publikacji strony internetowej: 2011.01.02
 3. Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych podmiotu publicznego.
 4. Ocenę dostępności cyfrowej strony MDK sporządzono na podstawie ogólnodostępnych narzędzi, m.in. Wave Accessibility Evalutation Tool.
 5. Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.
 6. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z MDK drogą telefoniczną lub mailową. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Seweryn Kapuściński, nr telefonu 22-845-51-21 e-mail mdkmok@edu.um.warszawa.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 7. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Każdy może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu.
 8. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. MDK dołoży wszelkich starań, aby spełnić żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, MDK niezwłocznie poinformuje o tym fakcie żądającego oraz podejmie działania zmierzające do realizacji żądania w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące. W przypadkach, gdyby spełnienie żądania było niemożliwe, MDK zobowiązuje się zaproponowania alternatywnego zapewnienia dostępu do informacji.
 9. W przypadku, braku realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.
 • MDK nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna MDK:

 1. Dane teleadresowe placówki:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel/fax: (22) 845 51 21 tel: (22) 845 17 04
mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

 1. Siedziba MDK mieści się na 1 piętrze wolnostojącego, zabytkowego budynku przy ul. Puławskiej 97.
 2. Wejście do siedziby jest możliwe przy użyciu schodów.
 3. W budynku brak jest pochylni i wind umożliwiającej wjazd np. wózków inwalidzkich.
 4. Na parkingu przy budynku są zarezerwowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do siedziby MDK można wchodzić z psem asystującym.
 6. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości ok. 50 m. ul Puławska
 7. Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości  ok. 500 m: ul. PuławskaUwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Oddział MDK:

 1. Dane teleadresowe placówki:
  ul. E.Odyńca 57

  02-644 Warszawa
  tel: (22) 844 23 55
 2. Oddział MDK mieści się na parterze oraz 1 piętrze budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. E. Odyńca 57,
 3. Wejście do budynku możliwe jest poprzez pochylnię oraz schody.
 4. W budynku znajduje się platforma dla niepełnosprawnych,
 5. Na parkingu przy budynku nie ma miejsc dla osób niepełnosprawnych,
 6. Do oddziału MDK można wchodzić z psem asystującym. Znajduje się tam również portiernia, na której należy zarejestrować Swoje wejście do budynku.
 7. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości ok. 50 m. ul. E. Odyńca, Al. Niepodległości.
 8. Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości  ok. 1500 m: ul. Puławska/ul. Wołoska/ ul. Woronicza
 9. Najbliższe stacje metra znajdują się w odległości : 300 m Metro Racławicka / 800 m Metro WierzbnoUwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl

Dostępne dokumenty

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel/fax: (22) 845 51 21 tel: (22) 845 17 04
mail: mdkmok@eduwarszawa.pl

Adres skrzynki EPUAP /MDKMOK/SkrytkaESP

Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek: 9.00-17.00
Piątek - dzień bez interesantów

Oddział MDK

ul. Odyńca 57
02-644 Warszawa
tel: (22) 844 23 55


Numer Konta Rady Rodziców
05 1020 1068 0000 1702 0069 5809

Linki

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Edukacja Kulturalna na Mokotowie
 • Niebieska Linia