XVII Festiwal MAM to! – Konkurs Literacki list o Mokotowie


Konkurs Literacki na List o Mokotowie  „DZIECI LISTY PISZĄ DO RÓWIEŚNIKÓW Z INNYCH DZIELNIC”

Festiwal MAM to! – w ramach którego odbywa się konkurs Literacki na List o Mokotowie „DZIECI LISTY PISZĄ DO RÓWIEŚNIKÓW Z INNYCH DZIELNIC”– jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.
Dzięki Festiwalowi MAM to!:

1. Młodzi artyści, wspierani przez nauczycieli, opiekunów czy rodziców, mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalne jury,

2. Opiekunowie artystyczni i szkoły mogą inspirować się do nowych, kreatywnych działań oraz podejrzeć, jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach,

3. Rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów konkursów czy gali finałowej Festiwalu,

4. Instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,

5. Wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej i  muzycznej wśród młodego pokolenia,

6. Mokotowskie instytucje kultury promując mokotowskie szkoły i przedszkola działają na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w dzielnicy.

Organizator konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury „MOKOTÓW” w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa,
tel. 22 845 51 21; e-mail: mdkmok@eduwarszawa.pl

Odbiorcy: Do Konkursu mogą przystąpić przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
Najmłodsi, którzy jeszcze nie posiadają umiejętności pisania, mogą przysłać list w formie rysunkowej. List może być napisany odręcznie lub elektronicznie.

Zgłoszenia: Uczestnicy chętni do udziału w Konkursie zobowiązani są do dostarczenia „pracy literackiej – listu” wraz z wypełnioną drukowanymi literami kartą zgłoszenia (załącznik nr 4 do regulaminu ) na adres Młodzieżowego Domu Kultury „Mokotów”
ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa lub elektronicznie na adres mailowy: mdkmok@eduwarszawa.pl,
w terminie do 14 kwietnia 2023r.

Cele konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza Konkurs na napisanie listu, który w interesujący, twórczy i oryginalny sposób (lub także zabawny) opowiada o Mokotowie. List może mieć dowolną formę i ma być skierowany do rówieśników. Może, ale nie musi mieć konkretnego adresata – osobę, szkołę lub instytucję. List ma stać się zachętą do odwiedzin Dzielnicy Mokotów.

Przebieg:
-Dla autorów najciekawszych listów przewidziane są nagrody.
-Organizatorzy nie zwracają uczestnikom nadesłanych materiałów.
-Decyzje jury są nieodwołalne i nie podlegają konieczności uzasadnienia.
-W uzasadnionych przypadkach Jury posiada prawo do innego podziału nagród.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania, reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Prace przechodzą na własność organizatorów.

Słownik/Informacja:

  • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoja siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów
  • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.

*Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów konkursu).

Regulamin wraz z załącznikami Kliknij tutaj

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel/fax: (22) 845 51 21 tel: (22) 845 17 04
mail: mdkmok@eduwarszawa.pl

Adres skrzynki EPUAP /MDKMOK/SkrytkaESP

Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek: 9.00-17.00
Piątek - dzień bez interesantów

Oddział MDK

ul. Odyńca 57
02-644 Warszawa
tel: (22) 844 23 55


Numer Konta Rady Rodziców
05 1020 1068 0000 1702 0069 5809

Linki

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Edukacja Kulturalna na Mokotowie
  • Niebieska Linia